Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprasza do udziału w 21-ej edycji Konkursu:

NAJLEPIEJ OŚWIETLONA GMINA I MIASTO 2019 ROKU

NAJLEPSZA INWESTYCJA OŚWIETLENIOWA 2019 ROKU

Konkurs ma na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Jego zadaniem jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie
i upowszechnianie dobrych,  innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem. Zgłaszane mogą być zarówno duże jak i małe, lokalne inwestycje.

UWAGA!

Zgłoszenia za pośrednictwem FORMULARZA przyjmujemy do dnia 31 października br.

Szczegóły: Regulamin Konkursu.

Wszelkie pytania dot. Konkursu prosimy kierować na adres: biuro@pzpo.pl lub tel. 22/ 843-20-19.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

Izba Projektowania Budowlanego

        

 

       

         

 

Patronat medialny: