Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego reprezentuje polskie firmy oświetleniowe i wspiera aktywnie ich działalność na rynku krajowym i za granicą.

Aktywnie działa od 2004 roku.

Zrzesza producentów i dystrybutorów sprzętu oświetleniowego oraz firmy działające na rzecz polskiego rynku oświetleniowego. Promuje najlepsze produkty oraz firmy oświetleniowe. Związek bierze udział w pracach legislacyjnych i tworzeniu przepisów prawnych w Polsce i w Unii Europejskiej.

PZPO jest członkiem organizacji Lighting Europe z siedzibą w Brukseli.

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego to platforma wymiany informacji o oświetleniu, aktywny propagator wiedzy na tematy związane z szeroko pojętą branżą oświetleniową.

Podejmujemy liczne działania i interwencje w obronie producentów, dystrybutorów, wspieramy działania wewnątrz środowiskowe.

Polski Związek przemysłu Oświetleniowego jest organizatorem Konkursu Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto Roku oraz konkursu Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa Roku.

Cele Związku i rodzaje działalności:

  1. Wspieranie rozwoju firm członkowskich
  2. Integracja środowiska
  3. Wypracowywanie wspólnego stanowiska w środowisku branżowym
  4. Opiniowanie aktów prawnych
  5. Monitorowanie działań legislacyjnych i administracyjnych związanych z rynkiem oświetleniowym i prowadzeniem działalności gospodarczej
  6. Doprowadzanie do wiążących interpretacji przepisów prawnych
  7. Interweniowanie w instytucjach państwowych, samorządowych i gospodarczych

Zapraszamy do współpracy !!!