Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprasza do udziału w nowej XIX-ej edycji Konkursu:

NAJLEPIEJ OŚWIETLONA GMINA I MIASTO 2017 ROKU

NAJLEPSZA INWESTYCJA OŚWIETLENIOWA 2017 ROKU

Konkurs ma na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Jego zadaniem jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych,  innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem. Zgłaszane mogą być zarówno duże jak i małe, lokalne inwestycje.

UWAGA!

Zgłoszenia za pośrednictwem FORMULARZA przyjmujemy do dnia 31 października br. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszelkie pytania dot. Konkursu prosimy kierować na adres: biuro@pzpo.pl lub tel. 22/ 843-20-19.

 

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

 

Związek Gmin Wiejskich RP

Patronat medialny sprawuje: