Konkurs OSOBOWOŚĆ ROKU ma na celu wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczo-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki.

Tytuł OSOBOWOŚĆ ROKU ma uhonorować działalność i aktywność osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce, w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich (zgodnie z Regulaminem Konkursu).

Tytuł ma charakter honorowy, nadawany jest rok rocznie osobom fizycznym, w trzech kategoriach:

  • NAUKA
  • GOSPODARKA
  • OTOCZENIE BIZNESU

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30 listopada 2017 r. na Formularzu zgłoszeniowym drogą elektroniczną na adres: konkurs@osobowoscroku.pl lub pocztową:  Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa.

Listę osób nominowanych do Tytułu organizatorzy opublikują na swoich stronach internetowych.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31 stycznia 2018 r. w Warszawie.

Zgłoszenia nie są objęte żadnymi opłatami.

Kryteria przyznawania tytułu 2017

Regulamin przyznawania tytułu 2017

Formularz zgłoszenia

Więcej na stronach Organizatorów konkursu:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE),

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB),

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC),

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE),

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego (PZPO),

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)