W 2019 roku na rynku pojawiły się bardzo podobne produkty (profile aluminiowe do oświetlenia LED)do oryginalnych marki LUMINES Lighting dystrybuowane m.in. przez firmę GERLED Sp. z o.o. (lub GLALU sp. z o.o.).

GERLED Sp. z o.o. została pozwana z tytułu wprowadzania na rynek produktów naruszających wzory przemysłowe firmy LED Labs sp. z o.o. (producenta profili aluminiowych marki LUMINES Lighting).

Na wniosek LED Labs sp. z o.o. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, m.in poprzez zajęcie kwestionowanego towaru. Postanowienie jest zaopatrzone w klauzulę wykonalności, uprawniającą do egzekucji w trybie natychmiastowym. Decyzja ta odnosi się do wszystkich 7 produktów wprowadzanych przez firmę GERLED sp. z o.o. na rynek (SU2, GR2, CO1, SU1, GR3, SU3, GR1).

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu w drodze egzekucji odbyło się w dniu 09.10.2019 poprzez czynności Komornika Sądowego. Kwestionowane profile aluminiowe (po wizji lokalnej na obiektach, w których firma GERLED sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą) zostały zabezpieczone i przekazane w dozór na magazyn firmy LED Labs sp. z o.o.

Z dniem wydania postanowienia sądu, na czas postępowania sądowego, obrót tymi produktami jest prawnie zabroniony, jak również nie można posługiwać się materiałami marketingowymi i promocyjnymi, odnoszącymi się do tych produktów.

Spółka LED Labs sp. z o.o. zwraca się z prośbą o pomoc w zidentyfikowaniu wszelkich przypadków sprzedaży bądź promowania produktów, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że są kopiami oryginalnych profili aluminiowych marki LUMINES Lighting.

Grzegorz Trzcieliński

Prezes Zarządu LED Labs sp. z o.o.